ویکی 400012 Wikky

واکی 400013 Wakky
سپتامبر 1, 2020
سامیا 400010 Samya
آگوست 31, 2020
 

جدول توضیحات

پدر ِWeinfur
مادر 500
نام پرورش دهنده حشمت اله جمالی

ویکی 400012

"ویکی، مولدی منحصر بفرد با خصوصیات فیزیکی و تولیدی ویژه"

ویکی با شماره ثبت داخلی 400012 و ثبت بین المللی 364002100003272 در تاریخ 1395/02/10 در دامداری مهندس حشمت اله جمالی متولد شد. پدر ویکی Weinfur و مادرش 500 می باشد.

پدر ویکی، Weinfur، از بهترین مولدین پروف خط خونی Horror “W” است که دارای دختران زیادی در آلمان و ایران است. محبوبیت Weinfur به دلیل عملکرد خارق العاده در تقریبا همه صفات اصلی تولیدی اعم از شیر و گوشت و تناسب اندام است.

کیفیت شیر، سرعت دوشش، جثه بزرگ و عضلانی، افزایش وزن روزانه و خصوصیات پروار از جمله صفاتی است که فرزندان Weinfur عملکرد بسیار خوبی در آن ها دارند.

همچنین مادر ویکی 500، مولدی خالص است که در فاکتورهای کیفیت شیر، آسانزایی و کیفیت پستانی ممتاز است.

ویکی مولدی ژنومیک و دومنظوره است که همانند پدرش در خصوصیات فیزیکی و پرواری بسیار شاخص است. شاخص افزایش وزن روزانه در ویکی بسیار بالاست که او را در زمره بهترین انتخاب ها برای تولید گوشت قرار می دهد. ترکیب ژنتیک Weinfur به عنوان یکی از مولدین برتر نژاد سیمنتال در اروپا با مادر ویکی ،500، از ویکی مولدی منحصر بفرد ساخته که گزینه مناسبی برای آمیخته گری با نژاد های برتر شیری و اصلاح ترکیب بدنی گله های شیری است.