ویلی willy 400011

هالک 400007 Hulk
آگوست 27, 2020
ردبول 400009 Red Bull
مارس 14, 2020
 

جدول توضیحات

پدر ِHerburg
مادر 427
نام پرورش دهنده حشمت اله جمالی

ویلی 400011

"ویلی انتخابی مناسب برای اصلاح فیزیک و ترکیب بدنی گله است."

ویلی به شماره ثبت داخلی 400011 و شماره ثبت بین المللی 364002100003271 در تاریخ 15/03/1395 در دامداری مهندس حشمت اله جمالی متولد شد. پدر ویلی Weinfur و مادرش 772 است.

پدر ویلی ، Weinfur ، مولد پروف شرکت BVN و از خط خونی Horror “W” می باشد. این مولد با قدرت اصلاحی بی نظیر خود دارای فرزندانی با عملکرد بالاتر از میانگین کشور آلمان هستند. فرزندان Weinfur از لحاظ خصوصیات فیزیکی و تولید گوشت عملکر بسیار خوبی دارند. Weinfur در شاخص های ارزش اصلاحی کل و ارزش اصلاحی تولید گوشت بسیار ممتاز است.

مادر ویلی ،772، از مولدین جوان خالص سیمنتال در دامداری مهندس جمالی است که در شاخص های تولید شیر، سلامت پستان و ترکیبات شیر عملکرد مناسبی دارند.

ویلی یکی از بهترین فرزندان ژنومیک Weinfur است.خصوصیات پرواری در این مولد از جمله افزایش وزن روزانه و درصد لاشه چشمگیر می باشد. ویلی در صفت تناسب اندام و شاخص های فیزیکی از جمله شاخص های سلامت پستان، ساختار عضلانی و تداوم تولید برتر می باشد. این خصوصیات ویلی را تبدیل به گزینه ای مناسب جهت اصلاح نژاد گله های شیری در جهت افزایش وزن و کیفیت پروار است.