واکی 400013 Wakky

رامبو 400014 Rambo
سپتامبر 1, 2020
ویکی 400012 Wikky
آگوست 31, 2020
 

جدول توضیحات

پدر ِWapuls
مادر 751
نام پرورش دهنده حشمت اله جمالی

واکی 400013

"واکی مولدی برتر در صفات رشد و پروار"

واکی با شماره ثبت داخلی 400013 و شماره ثبت بین المللی 364002100003273 در تاریخ 1395/10/28 در دامداری مهندس حشمت اله جمالی به دنیا آمد. پدر ویکی Wapuls و مادرش 751 می باشد.

پدر واکی Wapuls، یکی دیگر از مولدین پروف با کیفیت از خط خونی Horror “W” ازشرکت BVN می باشد. Wapuls مولدی بسیار آسانزاست و دختران او از لحاظ متوسط تولید شیر، فرم پستانی و کیفیت دست و پا عملکرد بسیار خوبی دارند. جثه متوسط با ماندگاری بالا در گله، توان تولید بالای شیر با ترکیب مناسب و نتایج مناسب در آمیخته گری از خصوصیات بارز Wapuls است که بخوبی به فرزندان خود منتقل می کند.

مادر واکی، 751، متوسط تولید شیر بالایی دارد و در صنعت کیفیت شیر و تداوم تولید شیر نیز عملکرد مناسبی دارد.

واکی ترکیبی از خطوط پدری و مادری قدرتمند است که از او مولدی با عملکرد برجسته در صفات رشد و پروار و همچنین تناسب اندام و کیفیت شیرواری ساخته است. بازده لاشه و کیفیت گوشت در فرزندان واکی بسیار برجسته است وفیزیک مناسب در دختران او سبب افزایش راندمان تولیدمثلی در آنان می شود.