هالک 400007 Hulk

سامیا 400010 Samya
آگوست 31, 2020
ویلی willy 400011
آگوست 25, 2020
 

جدول توضیحات

پدر ِHulkor
مادر 680
نام پرورش دهنده حشمت اله جمالی

هالک 400007

"هالک، بهترین انتخاب برای اصلاح نژاد"

هالک با شماره ثبت داخلی 400007 و ثبت بین المللی 364002100003267 در تاریخ 24/08/1393 در دامداری مهندس حشمت اله جمالی متولد شد. پدر هالک Hulkor و مادرش 680 می باشد.

بی شک پدر هالک ،Hulkor ، بهترین مولد شرکت BVN در دو دهه اخیر است. این مولد پروف از خط خونی Huch “H” دارای خصوصیات تولیدی چشمگیر و همچنین فرزندانی با عملکرد بی نظیر است.شرکت BVN از او با عنوان بهترین مولد دومنظوره یاد می کند. شیرواری، کیفیت شیر تولیدی، خصوصیات پرواری و تناسب اندام کم نظیر از خصوصیات دختران Hulkor است. همچنین Hulkor نشان داده که در انتقال صفات کم نظیرش به پسران خود نیز عالی است. هم اکنون فرزندان Hulkor از جمله Hurly از بهترین مولدین تولیدکننده اسپرم این شرکت هستند.

مادر هالک ،680 ، مولدی خالص است که متوسط تولید شیر بالا و آسان زایی از خصوصیات بارز اوست. میانگین تولید این مولد بیش از 10 تن در هر دوره از شیرواری است.

هالک مولدی است چند منظوره که در مجموعه صفات تولیدی، ماندگاری و مقاومت عملکردی قابل قبول دارد. هالک از جمله فرزندان ایرانی موفق و پرطرفدار Hulkor است.

هالک در شاخص های مربوط به تناسب اندام که مستقیما برروی ماندگاری و مقاومت و تولیدمثل تأثیرگذارند عملکرد بسیار خوبی دارد. همچنین ساختار و فیزیک قدرتمند، آسان زایی مناسب و کیفیت ترکیبات شیر در فرزندان هالک از او انتخابی عالی برای اصلاح نژاد و آمیخته گری با نژاد های پرتولید ساخته است.