ردبول 400009 Red Bull

ویلی willy 400011
آگوست 25, 2020
آریان 400006 Aryan
فوریه 29, 2020
 

جدول توضیحات

پدر ِHerburg
مادر 427
نام پرورش دهنده حشمت اله جمالی

ردبول 400009

"با ردبول سخت زایی نخواهید داشت "

رد بول به شماره ثبت داخلی 400009 و شماره ثبت بین المللی 364002100003269 در تاریخ 07/09/1394 در دامداری مهندس حشمت اله جمالی متولد شد. پدر رد بول Herburg و مادرش 427 می باشد.

پدر ردبول ، Herburg ، مولدی پروف از خط خونی Horror”W” است. شیرواری بالا و صفات پستانی برجسته از خصوصیات Herburg است. دختران این مولد براحتی به تولید بیش از 8 تن شیر در یک دوره شیرواری با درصد چربی و پروتئین بالا دست می یابند . به همین دلیل است که شمار دو رگه های Herburg و نژاد های شیری مثل هلشتاین بسیار زیاد است .

427 مادر ردبول، یک سیمنتال خالص با خصوصیات بسیار ممتاز است. میانگین تولید روزانه بیش از 40 کیلوگرم در اوج تولید ، ماندگاری بالا با بیش از 11 زایمان و کیفیت بالای شیر تولیدی از خصوصیات بارز 427 است.

ردبول، مولدی ژنومیک و همانند پدرش دارای ارزش اصلاحی بالایی در تناسب اندام است. ردبول در شاخص آسانزایی بسیار ممتاز بوده و این ویژگی سبب شده این مولد انتخاب مناسبی برای آمیخته گری با نژاد های کوچک جثه و بومی و تلیسه ها باشد. اندام های پیشین و پسین در فرزندان ردبول بسیار عضلانی است که امتیاز بالایی در ارزیابی تیپ به خود اختصاص می دهند .