شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری آمارد دام طبرستان


- شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری آمارد دام طبرستان در سال 1386 به ریاست هیئت مدیره مهندس حشمت الله جمالی و مدیریت مهندس علی اکبر واحدی تاسیس شد

خدمات


خدمات مشاوره ای

در زمینه ترویج و توسعه نژاد دومنظوره سیمنتال (Fleckvieh) و احداث و راه¬اندازی ایستگاه¬های اصلاح نژادی و ...ترویج و توسعه نژاد دومنظوره سیمنتال (Fleckvieh)

ترویج و توسعه نژاد دومنظوره سیمنتال (Fleckvieh) و ...احداث و راه اندازی ایستگاه های اصلاح نژادی

شرکت آمارد دام طبرستان با همکاری شرکت های معتبر اروپایی در زمینه تکنولوژی های تولیدمثلی و اصلاح نژاد دام، عملیات احداث ایستگاه های اصلاح نژادی را در مراحل مختلف شامل مطالعات اولیه در محل احداث، ارائه پلن های دقیق با الگوبرداری از شرکت های بزرگ اصلاح نژادی اروپایی و عملیات اجرائی ساخت، تجهیز و راه اندازی را بطور کامل به عهده می گیرد.واردات دام زنده از اروپا

شرکت آمارد دام طبرستان کلیه عملیات خارجی واردات دام از اتحادیه اروپا شامل هماهنگی جهت انتخاب، خرید و حمل دام به کشور ایران را بر عهده میگیرد.

ما خالق بهترین ها هستیم


مشاهده محصولات